Tỏi Phan Rang

Củ không to, vỏ trắng, nhiều tép, có vị cay và thơm nồng khác hẳn với tỏi được trồng ở các vùng miền khác, tỏi Phan Rang là một trong những sản phẩm đặc thù đang được tỉnh Ninh Thuận ưu tiên lựa chọn để phát triển.

Danh mục: